Benefity

bezplatná firemná doprava zo smeru Podolie a Nové Mesto nad Váhom

podpora vzdelávania a rekvalifikácia

príspevok na stravu nad rámec zákona

zvýhodnené bankové služby

poskytovanie študijných úľav

vecný dar k MDŽ

zapožičiavanie pracovného náradia

príspevky na stretnutia tímov

rodinné výlety

detský karneval Befana

vianočný večierok

ocenenie dlhoročnej práce vecným darom

MultiSport karta